شعر آشفته

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

رنگین کمان

۰۳
فروردين
🌈⚡🌈
رازِ عشقت را مگو ، این مست پرده دار نیست
آسمان را بنگری رنگین کمان پیدا نیست
رنگ ها رنگ باخته و رنگ در قلم پیدا نیست
هیچ کس از بوی باران و زمین آگاه نیست
بعد هر ابر سیه رنگین کمان در کار نیست
تا ابد این عشق محکوم است و هیچ اِنگار نیست
تا که لب هایش نبوسم رنگ در رنگدان نیست
حیف ای خواجه که معشوق در بغل پنهان نیست
از قضا این عشق ، عشق است هیچگاه آزاد نیست
"پروین بنی اسدی"
*عیدتون مبارک🌸💜
 
  • یک ‌آشفته

وطن

۰۳
فروردين

هر بار 

که ‌ترانه ای ‌برایت سرودم قومم‌ بر من تاختند!

که چرا برای میهن شعری نمی‌سرایی؟

 و آیا زن چیزی‌ به جز‌ وطن است...؟

| نزار قبانی |

  • یک ‌آشفته