شعر آشفته

رنگین کمان

۰۳
فروردين
🌈⚡🌈
رازِ عشقت را مگو ، این مست پرده دار نیست
آسمان را بنگری رنگین کمان پیدا نیست
رنگ ها رنگ باخته و رنگ در قلم پیدا نیست
هیچ کس از بوی باران و زمین آگاه نیست
بعد هر ابر سیه رنگین کمان در کار نیست
تا ابد این عشق محکوم است و هیچ اِنگار نیست
تا که لب هایش نبوسم رنگ در رنگدان نیست
حیف ای خواجه که معشوق در بغل پنهان نیست
از قضا این عشق ، عشق است هیچگاه آزاد نیست
"پروین بنی اسدی"
*عیدتون مبارک🌸💜
 
  • یک ‌آشفته

وطن

۰۳
فروردين

هر بار 

که ‌ترانه ای ‌برایت سرودم قومم‌ بر من تاختند!

که چرا برای میهن شعری نمی‌سرایی؟

 و آیا زن چیزی‌ به جز‌ وطن است...؟

| نزار قبانی |

  • یک ‌آشفته

ای زمانه!

۰۲
بهمن

بار دیگر ظلمتم را
می‌شکافد شب‌چراغی
 تا کی‌اش از من بدزدی
بار دیگر، ای زمانه!

 حسین منزوی|

  • یک ‌آشفته

تو

۰۲
بهمن


‏‎

دهخدا شدم ،
در ورق خوردن هر صفحه ام ،
ترجمه چشم هایت بود ،
نیمایی هایی شدم از زبان یوشیج ،
سوزِ واژه هایم
متولدِ سردیِ دست هایت بود ،
غزل شدم ،
منزوی نامت را اقامه کرد ؛
سنگ شدم ، مثل خودت ،
سهراب ،
"کعبه ای کرد مرا زیر اقاقی هایش" ،
اشک شدم ،
تمام اینها را اینبار ،
بارانی از جنس صداقت شست ،
قطره هایش چکید روی کاغذ ،
آفتاب که تابید ،
نقش بسته بود :
"تو"...!

|سید طه صداقت|

  • یک ‌آشفته

خسته از
دلداری های
مجازی
دلم شانه ای
حقیقی می خواهد..!

|نیلی ق|

  • یک ‌آشفتهصحبت از کوچکی
حادثه شد، در واقع،
داشت می گفت مهم
نیست مرا یادش نیست...!

|کاظم بهمنی|


  • یک ‌آشفته

ادعای بی تفاوتی

سخت است!!

آن هم نسبت به کسی که

زیباترین حس دنیا را

با او تجربه کردی 

|مارگارت آتوود|

  • یک ‌آشفته

خاطره ها

۲۲
دی

خاطره ها گاه و بی گاه

می آیند...

کنارم می نشینند

می خندند

گریه می کنند

اما پیر نمی شوند..!

|محمد رضا عبدالملکیان|

  • یک ‌آشفته

چند نفر

۲۲
دی

یک نفر آدمم و چند نفر غمگینم

|طاهره خنیا|

  • یک ‌آشفته

آخر عشق

۰۴
دی

می‌دونی آخر هر عشق ته تهش چیه...؟ یا مرگه یا جدایی یا عادت یه وقتایی هم نفرت! خیلی وقتا اونا که عشقشون با مرگ تموم میشه خوشبختن؛ اونا که عشقشون با جدایی تموم بشه غمگینن؛ اونا که به عادت برسن محتاجن، معتادن؛ اونایی هم که عشقشون به نفرت برسه، بدبختن!

از هر بیچاره‌ای بیچاره‌ ترن ... تا حالا فکرشو کردی قراره ما به کدومشون برسیم ...؟


امشب نه شهرزاد | حسین یعقوبی

  • یک ‌آشفته